Change: How to Turn Uncertainty Into Opportunity™

การเปลี่ยนแปลง: พลิกความไม่แน่นอนให้เป็นโอกาส

การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลา

ถึงกระนั้นก็ตาม เมื่อต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง องค์กรจำนวนมากมักจะมุ่งเป้าไปที่กระบวนการ ทว่าการเปลี่ยนแปลงที่ประสบผลสำเร็จต้องการมากกว่านั้้น – เพราะคนต่างหากที่เป็นผู้ทำให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

และด้วยธรรมชาติของมนุษย์ เราถูกกำหนดให้มีปฏิกิริยาโต้ตอบการเปลี่ยนแปลงเพื่อความอยู่รอด ซึ่งอาจทำให้การเปลี่ยนแปลงดูเป็นเรื่องยากหรือน่าสะพรึงกลัว ผู้นำที่ประสบความสำเร็จสร้างความมีส่วนร่วม ผูกพันด้วยใจของทีมงานในกระบวนการเปลี่ยนแปลง โดยทำให้พวกเขามองเห็นมันเป็นโอกาส มากกว่าเป็นความไม่แน่นอน

แม้การเปลี่ยนแปลงในแต่ละครั้งจะแตกต่างกัน แต่ล้วนมีรูปแบบที่คาดการณ์ได้ การทำความเข้าใจรูปแบบของการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาทักษะที่จะช่วยนำเราให้ก้าวฝ่าคลื่นการเปลี่ยนแปลงได้สำเร็จ และสามารถตัดสินใจถึงวิธีการที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าได้อย่างมีสติ แม้ในช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุด

แนะนำหลักสูตร Change: How to Turn Uncertainty Into Opportunity™

รายละเอียดหลักสูตร

ผลลัพธ์

เมื่อเราได้ตระหนักว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นไปตามรูปแบบที่สามารถคาดการณ์ได้ เราจะสามารถเรียนรู้วิธีจัดการปฏิกิริยาโต้ตอบ และเข้าใจวิธีการบริหารการเปลี่ยนแปลง ทั้้งในเชิงกายภาพและทางด้านของอารมณ์ ซึ่งจะทำให้เราสามารถดำเนินการตัดสินใจเพื่อการก้าวต่อไปข้างหน้าได้อย่างมีสติ แม้อยู่ท่ามกลางวิกฤตที่ท้าทายมากที่สุด

หลักสูตรนี้สามารถช่วยเหลือองค์กรในการ:

  • สร้างความเชื่อมั่นส่วนบุคคล ผ่านรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงที่คาดการณ์ได้
  • การนำคนให้สำเร็จ ท่ามกลางปฏิกิริยาโต้ตอบการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของมนุุษย์
  • สร้างประโยชน์สูงสุดจากกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง

รูปแบบการเรียนรู้

Change: How to Turn Uncertainty Into Opportunity™ มีให้เลือกเรียนรู้ได้ในหลายรููปแบบ อาทิ ออนไลน์-สอนสด, ออนดีมานด์, และในห้องเรียน หลักสููตรนี้ประกอบด้วย 3 ส่วนหลักและสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นเฟรมเวิร์กสำหรับการเปลี่ยนแปลงได้โดยเอกเทศ หรือจะนำไปใช้ควบคู่กับกระบวนการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่มีอยู่แล้วก็ได้

เอกสารการเรียนประกอบด้วย

  • คู่มือผู้เรียน พร้อมด้วย “Change tools”
  • การ์ดโมเดลการเปลี่ยนแปลง และ การ์ดปฏิกิริยาต่อการเปลี่ยนแปลง
  • Change toolkit สำหรับผู้นำ*
  • ชุดซีรีส์ผู้นำโดย Jhana*
  • ชุดคู่มือสำหรับวิทยากร และ Virtual Certification tools

*สำหรับ FranklinCovey All Access Passเท่านั้น

Free Guide

ปรับตัวเพื่อการเปลี่ยนแปลง: 5 คำถามสำหรับการโค้ชตัวเอง

ความสามารถในการปรับตัวสามารถบ่มเพาะและพัฒนาได้เช่นเดียวกับทักษะอื่น ๆ

ลงทะเบียนเข้าร่วมอีเวนท์

Change: How to Turn Uncertainty Into Opportunity™

ค้นพบวิธีนำทีมและองค์กรก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลง

รูปแบบการเรียนรู้

หลักสูตรนี้มีอยู่ใน FranklinCovey All Access Pass® All Access Pass ช่วยให้องค์กรของคุณเข้าถึงเนื้อหาทั้งหมดของเราได้อย่างไม่จำกัด ทุกที่ ทุกเวลาที่คุณต้องการ

Live-Online (ออนไลน์-สอนสด)

กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาในรูปแบบสอนสด ออนไลน์ สามารถเรียนได้จากทุกที่ ๆ ต้องการ

In-Person (ในห้องเรียน)

กระบวนการเรียนรู้และพัฒนากับผู้เชี่ยวชาญในห้องเรียน

On Demand (ออนดีมานด์)

สามารถเข้าถึงคอนเทนต์ได้จากทุกที่ ทุกเวลา

นัดพบที่ปรึกษาของเรา

ติดต่อ “แพคริม”
ตัวแทนแต่ผู้เดียวในประเทศไทยของ FranklinCovey

โทร. 02 728 0200
info@pacrimgroup.com
www.pacrimgroup.com
Facebook | LINE | LinkedIn

ต้องการให้ติดต่อกลับ

Request a Demo