สร้างสถานที่ทำงาน ที่ซึ่งความคิดที่ดี ๆ งอกงามและเติบโต

ปลูกฝังวัฒนธรรมที่ผู้คนทำพฤติกรรมแห่งประสิทธิผล ผู้คนมีส่วนร่วมและเคารพความแตกต่าง ที่ซึ่งความคิดดี ๆ สามารถเจริญเติบโต งอกงาม และผู้คนสามารถมอบสิ่งที่ดีที่สุดที่พวกเขามีอยู่

Free Guide

6 วิธีที่เพิ่มการมีส่วนร่วมให้องค์กรของคุณ

สำรวจบทบาทของคุณในการสร้างกระบวนการไปสู่การมีส่วนร่วม และกลยุทธ์ใหม่ๆ ที่จะช่วยคุณสร้างผลกระทบ

Course

Leading at the Speed of Trust®

ผลลัพธ์ของความไว้วางใจคือ พวกเขาจะบริหารการเปลี่ยนแปลงและนำทีมงาน ศักยภาพสูงให้ทํางานได้รวดเร็ว ประสานความร่วมมือ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และผูกพันกับองค์กรได้ดียิ่งขึ้น

แนวทางของเรา

FranklinCovey เป็นผู้ให้บริการโซลูชันที่ได้รับความไว้วางใจมากที่สุดในโลก ซึ่งช่วยให้องค์กรต่างๆ สร้างวัฒนธรรมแห่งชัยชนะ

แนวทางที่ไม่เหมือนใครของเราผสมผสาน เนื้อหาที่มีประสิทธิภาพ จากการวิจัยและพัฒนาหลายทศวรรษ ที่ ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและผู้อำนวยความสะดวก และ เทคโนโลยีนวัตกรรม ที่สนับสนุนและส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ยั่งยืน

เป็นพาร์ทเนอร์กับ FranklinCovey เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กร

เราช่วยให้คุณสร้างสภาพแวดล้อมที่มีความไว้วางใจสูง และ สร้างการมีส่วนร่วม (inclusivity) ซึ่งผู้คนสามารถแสดงตัวตน และทำงานอย่างเต็มความสามารถ

โซลูชันของเราปลูกฝังนิสัยของผู้มีประสิทธิภาพสูง ความไว้วางใจ และการมีส่วนร่วมระหว่างผู้นำ และทีม ซึ่งนำไปสู่การมีส่วนร่วมที่สูงขึ้น นวัตกรรมที่หลากหลาย และผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดีขึ้น

 • ปลูกฝังพฤติกรรมของผู้มีประสิทธิผลสูงที่จุดประกายผู้คนให้ส่งมอบงานที่ดีที่สุด

  เมื่อเรียนรู้และฝึกฝนหลักการแห่งประสิทธิผล พวกเขาจะ:

  • สามารถควบคุม และติดตามการทำงานของตนเอง ความสัมพันธ์ และสุขภาพกาย-ใจได้ดีขึ้น
  • สามารถบริหารจัดงานของตนเองด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  • วิเคราะห์หนทางแก้ปัญหา ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงได้ดี ฟื้นตัวจากความล้มเหลวได้เร็วด้วยความมั่นคง และยืดหยุ่นทาง

  ผลลัพธ์: พวกเขาจะทุ่มเทความพยายาม และไอเดียในการทำงานไปให้ถึงเป้าหมายสูงสุดขององค์กร และ ดึงเอาศักยภาพ และไอเดียที่ดี่ี่สุดของเพื่อนร่วมงานออกมา

 • สร้างสภาพแวดล้อมที่มี “ความไว้วางใจสูง” (High-Trust) ซึ่งผู้คนทำงานร่วมกันได้ดี

  เมื่อคนเรียนรู้ และปฏิบัติพฤติกรรมที่ส่งเสริม “ความไว้วางใจสูง” (High-Trust) พวกเขาจะสามารถ:

  • พัฒนาความไว้วางใจในตนเอง (Self-Trust) โดยให้ความสำคัญกับ 4 หลักของความน่าเชื่อถือ อันได้แก่: ซื่อตรง เจตนารมณ์ ศักยภาพ และ ผลลัพธ์
  • ก่อร่างสร้างความสัมพันธ์บนความไว้วางใจ ที่ช่วยให้งานเสร็จไวขึ้น
  • สร้างวัฒนธรรมที่ผู้คนรู้สึกปลอดภัยที่จะเผชิญความเสี่ยง

  ผลลัพธ์: พวกเขาสามารถเร่งกระบวนการของการสร้างนวัตกรรม และพัฒนาโซลูชันที่สร้างสรรค์ อีกทั้งมีความมุ่งมั่น เพื่อผลลัพธ์ทางธุรกิจ

 • สร้างวัฒนธรรมแห่งการมีส่วนร่วม ที่ซึ่งผู้คนได้รับความเคารพ และความคิดสร้างสรรค์เจริญงอกงาม

  เมื่อผู้คนเรียนรู้ที่จะระบุและจัดการอคติของพวกเขา พวกเขาจะสามารถ:

  • สร้างสายสัมพันธ์ที่จริงใจ ด้วยความเห็นอกเห็นใจและความใส่ใจ และการยอมรับความแตกต่าง
  • เมื่อพวกเขาพบกับอคติในตัวเองหรือผู้อื่น พวกเขาจะมีความกล้าในการจัดการ และสร้างความรู้สึกปลอดภัย และใกล้ชิดด้วยตนเอง
  • สร้างวัฒนธรรมที่ทุกผลงานมีคุณค่า และได้รับการยอมรับ

  ผลลัพธ์: ศักยภาพ และความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากรจะถูกปลดล็อก ไอเดียดี ๆ จะปรากฎเด่นชัดมากขึ้น

The Power of the Journey

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ยั่งยืนมาจากภายในสู่ภายนอก สิ่งที่พวกเขาเป็น และวิธีที่เขามองโลก ส่งผลต่อวิธีที่พวกเขามีส่วนร่วมและนำผู้อื่น Impact Journeys รวมเนื้อหาพิเศษ ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยให้ผู้คนปรับเปลี่ยนทั้งวิธีคิดและพฤติกรรมของพวกเขา

ดูบางส่วนจาก Impact Journey

สร้างสมดุล Work-Life Balance

 • 01 Live Online

  The 5 Choices to Extraordinary Productivity®

  The 5 Choices to Extraordinary Productivity ไม่ใช่วิธีการทำทุกสิ่งให้เสร็จ แต่คือการทำให้สิ่งสำคัญ และจำเป็น สำเร็จลุล่วงโดยไม่เบิร์นเอาท์
  ระยะเวลา: 1-2 วัน

 • 02 InSights

  Buried Alive

  สิ่งรบกวนเล็กๆ น้อยๆ สามารถรวมกันเป็น “ก้อนกรวด” ที่ท่วมท้น ซึ่งขัดขวางไม่ให้เราบรรลุเป้าหมายที่สำคัญ การแยกแยะกรวดของคุณ เป็นขั้นตอนแรกในการขจัดมัน
  ระยะเวลา: 5 นาที

 • 03 Assessment

  คุณจัดการความเป็นอยู่ในที่ทำงานได้ดีแค่ไหน?

  ใช้คอนเทนต์นี้เพื่อช่วยให้คุณจัดการกับความกดดันได้อย่างมีประสิทธิผล และเอาชนะความเครียดด้วยการฟื้นฟูตนเอง
  ระยะเวลา: 10 นาที

 • 04 Excelerators

  Habit 7: Sharpen the Saw® (ลับเลื่อยให้คม)

  “ลับเลื่อยให้คม” หมายถึงการรักษาและปรับปรุงสมบัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่คุณมี นั่นคือตัวคุณเอง สร้างโปรแกรมที่สมดุลสำหรับการฟื้นฟูตนเอง ในสี่ด้านของชีวิต
  ระยะเวลา: 30-60 นาที

 • 05 Jhana

  กำหนดและสื่อสารขอบเขตการทำงาน/ชีวิตในสัปดาห์นี้

  มันอาจง่ายกว่าที่คุณคิดในการทำงานอย่างยั่งยืน โดยไม่ทำให้คุณภาพงานของคุณลดลง
  ระยะเวลา: 10 นาที

 • 06 InSights

  Get Better: Carry Your Own Weather

  คุณยอมให้คนอื่นหรือสถานการณ์มากำหนดวิถีชีวิตของคุณหรือไม่?
  ระยะเวลา: 5 นาที

Customer Stories

เป๊ปซี่โค ฟู้ดส์

การสร้าง Empathic Leaders ทั่วทั้งองค์กร

เป๊ปซี่โค ฟู้ดส์ (PepsiCo Food) อเมริกาเหนือ ต้องการการฝึกอบรมความเป็นผู้นำที่สม่ำเสมอด้วยเนื้อหาที่ทันยุค เนื้อหาที่คัดสรรแล้วจาก All Access Pass® ของ FranklinCovey ช่วยพวกเขาเปิดตัวโปรแกรม CORE Leadership เพื่อสร้าง Empathic Leaderในทุกระดับขององค์กร

โกลบอลสตาฟิง แอนด์ รีครูตติง

การสร้างวัฒนธรรมเพื่อการเติบโตในระดับโลก

โกลบอลสตาฟิง แอนด์ รีครูตติง (Global Staffing and Recruiting) ต้องการสร้างโครงสร้างเพื่อยกระดับวัฒนธรรมองค์กร ด้วยการให้บริการจาก FranklinCovey 4 บทบาทสำคัญของความเป็นผู้นำ ช่วยให้พนักงานจากทั่วโลกได้สื่อสาร แชร์สิ่งที่มีร่วมกัน ทำความรู้จักและเข้าใจซึ่งกันและกัน

ยูไนเต็ดเฮลท์ กรุ๊ป

พัฒนาผู้นำหน้าใหม่ ในองค์กรที่มีความหลากหลายทั่วโลก

วอลเตอร์ เบามันน์ (Walter Baumann) เจ้าของโครงการ Emerging Leaders สำหรับ ยูไนเต็ดเฮลท์ กรุ๊ป (UnitedHealth Group) แบ่งปันประสบการณ์การใช้ All Access Pass ® ของ FranklinCovey เพื่อการพัฒนาผู้มีส่วนร่วมในระดับบุคคล และผู้จัดการระดับต้นทั่วโลก ดูวิธีที่เขาใช้วิธีแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ สำรวจความแตกต่างทางวัฒนธรรม และบรรลุความพึงพอใจที่สูงขึ้น ดูวิธีที่เขาใช้วิธีแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ สำรวจความแตกต่างทางวัฒนธรรม และบรรลุความพึงพอใจที่มากขึ้น

มิสซิสซิปปี พาวเวอร์

การสร้างวัฒนธรรมแห่งความเป็นผู้นำและประสิทธิผล

มิสซิสซิปปี พาวเวอร์ (Mississippi Power) ต้องเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจขายส่ง การเปลี่ยนกฎหมายทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในวิธีที่พวกเขาให้บริการลูกค้า ดูวิธีจัดการของพวกเขา ดูวิธีที่พวกเขาใช้ The 7 Habits of Highly Effective People ® เพื่อสร้างวัฒนธรรมแห่งผู้นำและประสิทธิผลทั่วทั้งองค์กร

FranklinCovey All Access Pass®

เข้าถึงเนื้อหาทั้งหมดของ FranklinCovey ได้ทุกที่ทุกเวลาที่คุณต้องการ — พร้อมที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ยั่งยืน

เรียนรู้เพิ่มเติม

Request a Demo