The 7 Habits of Highly Effective People®

7 อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูง

บทเรียนอันทรงพลังที่สร้างความเปลี่ยนแปลง

หนังสือของ Stephen R. Covey เรื่อง 7 อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูง ยังคงเป็นหนังสือขายดี อยู่เหนือกระแสนิยม และเน้นหลักการที่ไร้กาลเวลาของความเท่าเทียม ซื่อตรง ซื่อสัตย์ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

หนึ่งในหนังสือที่น่าสนใจที่สุดเท่าที่เคยเขียนมา 7 อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูง ได้ให้พลังและสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้อ่านมากว่า 25 ปี หนังสือเล่มนี้ยังมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงของชีวิตหลายล้านคนในทุกกลุ่มอายุและอาชีพ

ไม่ว่าบุคคลจะมีความสามารถเพียงใด พวกเขาจะไม่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน เว้นแต่พวกเขาจะสามารถนำพาตนเอง ส่งอิทธิพลต่อผู้อื่น มีส่วนร่วมและร่วมมือกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล ปรับปรุงและขัดเกลาความสามารถของตนอย่างต่อเนื่อง องค์ประกอบเหล่านี้เป็นหัวใจสำคัญของประสิทธิผลส่วนบุคคล ทีมงาน และองค์กร

1

อุปนิสัยที่ 1: บี โปรแอคทีฟ

มุ่งเน้นและลงมือทำในสิ่งที่เราควบคุมและมีอิทธิพลได้ แทนที่จะเสียเวลาไปกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้

2

อุปนิสัยที่ 2: เริ่มต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจ

กำหนดความสำเร็จที่วัดผลได้อย่างชัดเจน และวางแผนเพื่อบรรลุเป้าหมายนั้น

3

อุปนิสัยที่ 3: ทำสิ่งสำคัญก่อน

จัดลำดับเรื่องสำคัญและบรรลุเป้าหมายสำคัญที่สุด แทนที่จะตอบสนองต่อความเร่งด่วนอยู่เสมอ

4

อุปนิสัยที่ 4: คิดแบบชนะ-ชนะ

ร่วมมืออย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น เพื่อสร้างสัมพันธภาพแห่งความไว้วางใจ

5

อุปนิสัยที่ 5: เข้าใจผู้อื่นก่อน แล้วจึงให้เขาเข้าใจเราอย่างแท้จริง

สร้างอิทธิพลเชิงบวกต่อผู้อื่น โดยเข้าใจความต้องการและมุมมองของผู้อื่น

6

อุปนิสัยที่ 6: ผนึกพลังประสานความต่าง

พัฒนาทางออกที่สร้างสรรค์โดยใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักทุกคนพึงพอใจ

7

อุปนิสัยที่ 7: ลับเลื่อยให้คม

เพิ่มแรงจูงใจ พลัง และความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงาน โดยหาเวลาทำกิจกรรมเติมพลัง

เพิ่มประสิทธิผลทั้งในระดับบุคคลและทีม

ประสิทธิผลส่วนบุคคล

7 อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูงเป็นกระบวนการพัฒนาประสิทธิผลส่วนตนที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว พัฒนาระดับวุฒิภาวะ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และความสามารถในการบริหารตนเอง ลงมือปฏิบัติงานตามลำดับความสำคัญด้วยโฟกัสอันแหลมคม พร้อมวางแผนอย่างถี่ถ้วน

ระดับทีม

7 อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูง เป็นกระบวนการพัฒนาประสิทธิผลในระดับทีมที่ได้รับการยอมรับ เพิ่มระดับความผูกพัน พลังใจ และความร่วมมือในทีมงาน พัฒนาทักษะการสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้น

Free Guide

การฟังแบบผู้นำ: 9 กลเม็ดในการขับเคลื่อนบทสนทนาอันทรงพลัง

ค้นพบหัวใจสำคัญในการฟังที่ดี เพื่อเรียนรู้ได้มากขึ้นจากผู้อื่นและพวกเขาสามารถ…

ลงทะเบียนเข้าร่วมอีเวนท์

เพิ่มความฉลาดทางอารมณ์และสังคมให้กับบุคลากรของคุณ

เรียนรู้วิธีที่บทเรียนอันทรงพลังของหลัก 7 อุปนิสัยใช้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคลากรในองค์กรของคุณ

รูปแบบการเรียนรู้

หลักสูตรนี้มีอยู่ใน FranklinCovey All Access Pass® All Access Pass นี้ช่วยให้องค์กรของคุณเข้าถึงเนื้อหาทั้งหมดของเราได้อย่างไม่จำกัด ทุกที่ ทุกเวลาที่คุณต้องการ

Live-Online (ออนไลน์-สอนสด)

กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาในรูปแบบไลฟ์สดออนไลน์ สามารถเรียนได้จากทุกที่

In-Person (ในห้องเรียน)

กระบวนการเรียนรู้และพัฒนากับผู้เชี่ยวชาญในห้องเรียน

On Demand (ออนดีมานด์)

เข้าถึงคอนเทนต์ได้จากทุกที่ ทุกเวลา

Customer Stories

Global Food Production

ขับเคลื่อนการเติบโตด้วยการเสริมอำนาจ (Empower)ให้กับพนักงาน

บริษัทผลิตอาหารระดับโลกแห่งหนึ่งมุ่งเน้นที่การ
เสริมอำนาจ(empower) ให้แก่พนักงาน เพื่อผลักดันการเติบโตในหลายตลาด

หลักสูตร 7 อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูง
ทำให้พนักงานเพิ่มเป้าหมายที่ท้าทายของตนเองอย่างต่อเนื่อง
ทำให้บริษัทอยู่ในเส้นทางสู่การบรรลุเป้าหมาย และการเติบโตที่ตั้งไว้

Mississippi Power

การสร้างวัฒนธรรมแห่งความเป็นผู้นำและประสิทธิผล

Mississippi Power ต้องเตรียมรับมือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ การ
ลดการควบคุมและกฎระเบียบในภาคอุตสาหกรรม
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ในวิธีที่พวกเขาให้บริการลูกค้า ดูว่าพวกเขานำ 7 อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูง มาใช้เพื่อสร้างวัฒนธรรมความเป็นผู้นำและความมี ประสิทธิผล ทั่วทั้งองค์กรได้อย่างไร

X-Fab

ปิดช่องว่างระหว่างการวางแผนและการปฏิบัติ

X-FAB กลุ่มผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ชิปประเภทสัญญาณแอนะล็อก/สัญญาณผสม ชั้นนำ จำเป็นต้องสร้างภาษาร่วม (Common Language) และพบปัญหาในการสร้างทีม ดูวิธีที่พวกเขาใช้ 7 อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูง เพื่อเพิ่มผลิตภาพและการ
มีจุดมุ่งหมายในใจของพนักงาน

Birchwood Automotive Group

สร้าง “ภาษาร่วม” เพื่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

Birchwood Automotive Group ใช้ 7 อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูง สร้าง “ภาษาร่วม” และวิธีการทำงาน เพื่อใช้ในการสื่อสารและดำเนินธุรกิจ
หลัก 7 อุปนิสัยฯ ได้ทรานส์ฟอร์มวัฒธรรมองค์กร ซึ่งนำมาสู่ผลกำไรที่เพิ่มขึ้น

นัดพบที่ปรึกษาของเรา

ติดต่อ “แพคริม”
ตัวแทนแต่ผู้เดียวในประเทศไทยของ FranklinCovey

โทร. 02 728 0200
info@pacrimgroup.com
www.pacrimgroup.com
Facebook | LINE | LinkedIn

ต้องการให้ติดต่อกลับ

Request a Demo