Project Management Essentials for the Unofficial Project Manager®

หัวใจของการบริหารโครงการสำหรับผู้บริหารโครงการอย่างไม่เป็นทางการ

โปรเจกต์ที่ล้มเหลวทำให้องค์กรของคุณสูญเสียทรัพยากรไปเท่าไร?

เมื่อโครงการถูกกำหนดทิศทางไปอย่างไม่เหมาะสม ขาดแคลนงบประมาณและการกำหนดเป้าหมายเป็นระยะ ๆ
ผลเสียหายอาจเป็นมากกว่าตัวเงิน แต่อาจรวมถึงความเสียหายต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความมั่นใจของลูกค้าที่ไม่อาจรื้อฟื้นกลับมาได้ ทางออกของปัญหานี้ไม่ใช่แค่การสรรหาผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารโครงการมาเป็นการเฉพาะ แต่คือการพัฒนาทีมงานทั้งหมดในทุกระดับให้มีทักษะและเครื่องมือที่จำเป็นในการบริหารโครงการและสามารถดำเนินโครงการให้สำเร็จด้วยความมั่นใจ
เพื่อประกันความสำเร็จในการบริหารโครงการ เราได้ผนึกรวมกระบวนการที่ยอดเยี่ยมของ Project Management Institute (PMI) กับประสบการณ์กว่า 30 ปีของ FranklinCovey และหลักการที่ไร้กาลเวลา เพื่อให้แน่ใจได้ว่าพนักงานทุกคนในทุกระดับจะสามารถดำเนินโครงการทุกประเภทให้สำเร็จได้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

รายละเอียดหลักสูตร

คน + กระบวนการ = ความสำเร็จ

การบริหารโครงการที่ประสบผลสำเร็จไม่ได้เกี่ยวข้องแค่กลยุทธ์และการบริหารจัดการโลจิสติกส์ต่าง ๆ แต่คือการทำให้ทุกคนมาทำงานร่วมกันและเต็มใจทำอย่างสุดความสามารถ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แม้ว่าพวกเขาอาจไม่ได้เป็นลูกน้องในทีมของคุณโดยตรง ความสำเร็จที่แท้จริงของโครงการ มาจากการผสมผสานทักษะในการบริหารโครงการที่พิสูจน์และเป็นที่ยอมรับแล้วอย่างกว้างขวาง กับทักษะการบริหารคนที่พิสูจน์แล้วเช่นกัน เพื่อให้สามารถสร้างผลลัพธ์ได้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

ผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้จะได้ค้นพบเฟรมเวิร์กที่เรียบง่ายสำหรับการจัดการกลยุทธ์ พร้อมกับความเข้าใจถึงวิธีการนำเอา หลักการพื้นฐาน 4 ประการ (the Four Foundational Behaviors) มาใช้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจทีมงานให้ลงมือปฏิบัติงานด้วยความเป็นเลิศ

Project Management Framework

เฟรมเวิร์กการบริหารจัดการโครงการนี้จะช่วยนำพาคุณผ่าน 5 องค์ประกอบหลักในวงจรชีวิตของทุกโครงการ ซึ่งเมื่อผนวกรวมกับหลักการพื้นฐาน (the foundational behaviors) ที่สอนในหลักสูตรนี้ เฟรมเวิร์กนี้จะช่วยให้คุณสามารถส่งมอบโครงการที่ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างสูงได้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า

ริเริ่ม, วางแผน, ปฏิบัติ, ตรวจสอบและควบคุม, สรุปปิดโครงการ

ริเริ่มโครงการด้วยการระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ ระบุความคาดหวังและผลลัพธ์ที่ชัดเจนและวัดผลได้
ผลลัพธ์: โครงการที่มีการกำหนดขอบเขตอย่างสมเหตุผลและมีความแม่นยำ

วางแผน โครงการโดยมีการระบุและจัดการความเสี่ยงของโครงการ เพื่อจัดทำกำหนดการของโครงการอย่างชัดเจนและสมเหตุผล
ผลลัพธ์: แผนงานที่ครบถ้วนเพื่อนำโครงการสู่ความสำเร็จ

ปฏิบัติ ตามแผนงาน โดยจัดให้มีการประชุมเพื่อแสดงความรับผิดชอบและเป็นเจ้าของงานอย่างสม่ำเสมอ และมีการให้ฟีดแบ็กที่ช่วยสร้างแรงจูงใจอย่างตรงไปตรงมาผ่านการประชุมนี้
ผลลัพธ์: สมาชิกในทีมมีส่วนร่วมและตอบสนองความคาดหวัง ผ่านคอมมิทเมนต์และการกระทำที่มีการแสดงเป็นที่ประจักษ์ต่อโครงการที่ทำอยู่

ตรวจสอบและควบคุม กระบวนการทั้งหมดผ่านรายงานสถานะโครงการที่จัดทำตามวาระปกติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงขอบเขตของโครงการที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดหมาย
ผลลัพธ์: โครงการเสร็จสมบูรณ์ตามเวลาและงบประมาณที่กำหนด

สรุปปิดโครงการ เพื่อตอกย้ำและเฉลิมฉลองทั้งกระบวนการและผลลัพธ์จากการทำงานร่วมกันจนสำเร็จ
ผลลัพธ์: สมาชิกในทีมมีพลังใจและความกระตือรือร้นที่จะเข้าร่วมโครงการอื่น ๆ อีกในอนาคต

ผลลัพธ์

ความเครียดลงลง, ทีมเวิร์กเพิ่มขึ้น, ผลลัพธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง

เมื่อสมาชิกในทีมได้ทุ่มเทเพื่อให้ได้เห็นโครงการสำเร็จ มีความกระตือรือร้นที่จะทำงานร่วมกันเป็นทีม และ
มีความพร้อมเท่าเทียมกันที่จะดูแลโครงการใด ๆ คุณจะได้พบกับแพทเทิร์นของความสำเร็จในการบริหารโครงการที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

Free Guide

วิธีบริหารจัดการเวลา: 7 เคล็ดลับในการลงมือทำสิ่งที่สำคัญที่สุด

มืออาชีพที่ทำงานหามรุ่งหามค่ำ ใช้เวลามากเกินไปกับการแก้ปัญหาไฟลามก้น ขณะที่ใช้เวลาน้อยไปกับ…

รูปแบบการเรียนรู้

หลักสูตรนี้มีอยู่ใน FranklinCovey All Access Pass® All Access Pass ช่วยให้องค์กรของคุณเข้าถึงเนื้อหาทั้งหมดของเราได้อย่างไม่จำกัด ทุกที่ ทุกเวลาที่คุณต้องการ

Live-Online (ออนไลน์-สอนสด)

กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาในรูปแบบสอนสด ออนไลน์ สามารถเรียนได้จากทุกที่ ๆ ต้องการ

In-Person (ในห้องเรียน)

กระบวนการเรียนรู้และพัฒนากับผู้เชี่ยวชาญในห้องเรียน

On Demand (ออนดีมานด์)

สามารถเข้าถึงคอนเทนต์ได้จากทุกที่ ทุกเวลา

Customer Stories

PepsiCo Foods

การสร้าง Empathic Leaders ทั่วทั้งองค์กร

PepsiCo Foods อเมริกาเหนือ ต้องการการฝึกอบรมความเป็นผู้นำอย่างสม่ำเสมอ ด้วยเนื้อหาที่
มีการพัฒนาตลอดเวลา
ด้วยเนื้อหาที่คัดสรรแล้วจาก All Access Pass® ของ FranklinCovey ทำให้พวกเขาสามารถเปิดตัวโปรแกรม CORE Leadership เพื่อสร้าง Empathic Leaderในทุกระดับขององค์กรคลิกเพื่ออ่านกรณีศึกษาฉบับเต็ม

Vibe Group

การทำ L&D เพื่อรองรับการเติบโตอย่างรวดเร็ว

Vibe Group เป็นที่ปรึกษาการจัดหาบุคลากรด้านไอทีที่เติบโตอย่างรวดเร็ว เริ่มต้นจากผู้ก่อตั้งสองคนในปี 2011 พวกเขาเติบโตอย่างรวดเร็วจนมีพนักงานประจำมากกว่า 300 คนและพนักงานภายนอก 1,000 คนในปัจจุบัน ดูวิธีที่พวกเขาเป็นจัมมือเป็นพันธมิตรกับ
FranklinCovey ในการยกระดับโปรแกรม L&D เพื่อรองรับการเติบโตอย่างรวดเร็ว คลิกเพื่ออ่านกรณีศึกษาฉบับเต็ม

SM Energy

สร้างวัฒนธรรมความเป็นผู้นำส่วนบุคคลเพื่อรักษาทาเลนต์

SM Energy มุ่งเน้นการเพิ่มความผูกพัน มีส่วนร่วมและการรักษาทาเลนต์ ผ่านการสร้างวัฒนธรรมของความเป็นผู้นำส่วนบุคคล ด้วยความช่วยเหลือจาก All Access Pass® ของ FranklinCovey ผู้นำกำลังพูดคุยกันในภาษาใหม่ สร้างความสัมพันธ์และความร่วมแรงร่วมใจกัน และหารือกันถึงวิธีการบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผลให้มากขึ้น

Global Staffing and Recruiting

สร้างวัฒนธรรมเพื่อการเติบโตในระดับโลก

บริษัทจัดหาบุคลากรระดับโลกรายหนึ่ง
มุ่งเน้นการสร้างเฟรมเวิร์กเพื่อยกระดับวัฒนธรรมองค์กร ด้วยความช่วยเหลือจาก The 4 Essential Roles of Leadership™ ของ FranklinCovey พนักงานจากทั่วโลกกำลังเรียนรู้ “Common Language”
ค้นหาจุดร่วม
และทำความรู้จักและเข้าใจซึ่งกันและกันให้มากขึ้น

นัดพบที่ปรึกษาของเรา

ติดต่อ “แพคริม”
ตัวแทนแต่ผู้เดียวในประเทศไทยของ FranklinCovey

โทร. 02 728 0200
info@pacrimgroup.com
www.pacrimgroup.com
Facebook | LINE | LinkedIn

ต้องการให้ติดต่อกลับ

Request a Demo