สร้าง Power Skills ที่จะช่วยส่งเสริมทักษะอื่นๆ

ปลดปล่อยศักยภาพของทุกคนในองค์กร โดยการให้เครื่องมือในการสร้างความร่วมมือกับบุคคลอื่น บริหารเวลา และมีส่วนสนับสนุนอย่างโดดเด่นในการสร้างวัฒนธรรมแห่งความสำเร็จ

Free Guide

จัดการเวลาของคุณอย่างมืออาชีพ: 7 เคล็ดลับในการทำสิ่งที่สำคัญที่สุด

เรียนรู้ที่จะตั้งใจเกี่ยวกับการใช้เวลาของคุณ เพื่อให้คุณสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Course

The 5 Choices to Extraordinary Productivity®

เรียนรู้วิธีจัดลำดับความสำคัญ เลือกทางเลือกที่สร้างผลลัพธ์สูงสุดโดยสามารถจัดสรรเวลาอันมีค่า สมาธิ และพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางของเรา

FranklinCovey เป็นผู้ให้บริการโซลูชันความเป็นผู้นำที่ได้รับความไว้วางใจมากที่สุดในโลก ซึ่งทรานส์ฟอร์มประสิทธิภาพของคนในองค์กรโดยใช้หลักการแห่งประสิทธิผลของมนุษย์ ที่ได้รับการยอมรับ และอยู่เหนือกาลเวลา

แนวทางที่ไม่เหมือนใครของเราผสมผสาน เนื้อหาที่มีประสิทธิภาพ จากการวิจัยและพัฒนาหลายทศวรรษ ที่ ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและผู้อำนวยความสะดวก และ เทคโนโลยีนวัตกรรม ที่สนับสนุนและส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ยั่งยืน

ร่วมงานกับ FranklinCovey เพื่อพัฒนาบุคลากร

เราเชื่อว่าศักยภาพของความยิ่งใหญ่มีอยู่ในตัวทุกคน โซลูชันของเราช่วยให้แต่ละคนเล็งเห็นศักยภาพ และสร้าง Power Skills อันที่จะสร้างประสิทธิผลส่วนบุคคล และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เพื่อให้พวกเขาสามารถนำสิ่งที่ดีที่สุดของตนเองไปสู่ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ ยิ่ง ๆ ขึ้นไป

โซลูชันของเราช่วยปลดล็อกศักยภาพของทักษะทางเทคนิคและทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานทั้งหมดในองค์กรของคุณ ในขณะที่ผู้คนทำงานร่วมกันด้วยวิธีที่มีประสิทธิผลและสร้างสรรค์มากขึ้น

 • ผู้ฝึกปฏิบัติมองเห็นศักยภาพของตนเองและสร้างผลกระทบเชิงบวก

  เมื่อผู้ฝึกปฏิบัติเรียนรู้หลักการแห่งประสิทธิผลส่วนบุคคล และประสิทธิผลระหว่างบุคคล พวกเขาจะสามารถ:

  • เล็งเห็นศักยภาพของตัวเองในการสร้างผลงานที่เป็นเอกลักษณ์ให้กับองค์กร
  • ค้นพบความคิดสร้างสรรค์ และวิธีใหม่ๆ ในการทำงานกับผู้อื่น
  • มีความรับผิดชอบในงานและผลลัพธ์ของตนเอง
  • ใส่ใจในพลังงาน สุขภาพจิต และความเป็นอยู่ที่ดีของตนเอง

  ผลลัพธ์: ผู้ฝึกปฏิบัติสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างแท้จริงและยั่งยืน

 • ผู้ฝึกปฏิบัติได้เรียนรู้อุปนิสัยแห่งประสิทธิผล และจุดประกายให้พวกเขาทำงานอย่างเต็มศักยภาพ

  เมื่อผู้ฝึกปฏิบัติ พัฒนาทักษะแห่งประสิทธิผลระหว่างบุคคล พวกเขาจะสามารถ:

  • ให้ความสำคัญกับงานที่สำคัญและเร่งด่วน และจัดการงานในวิธีที่ได้ผลมากที่สุด
  • รับฟัง และสื่อสารกับผู้อื่นอย่างเปิดรับ และจริงใจ
  • บ่มเพาะความเห็นอกเห็นใจ ความกล้า และความฉลาดทางอารมณ์

  ผลลัพธ์: ผู้ฝึกปฏิบัติสามารถจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ เกินความคาดหมาย และดึงเอาความอุตสาหะและไอเดียของสมาชิกทีมมาใช้ในงาน

 • ผู้ฝึกปฏิบัติ สามารถมอบผลงานที่มีคุณค่า และสร้างวัฒนธรรมแห่งความสำเร็จ

  เมื่อฝึกปฏิบัติทักษะแห่งประสิทธิผลส่วนบุคคล และประสิทธิผลระหว่างบุคคล อย่างสม่ำเสมอ พวกเขาจะ:

  • บรรลุประสิทธิภาพในการทำงานไปอีกขั้น
  • ร่วมมือกับผู้อื่นในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และคว้าโอกาสใหม่ๆ
  • ช่วยสร้างวัฒนธรรมแห่งความไว้วางใจ การมีส่วนร่วม (inclusivity) และนวัตกรรม

  ผลลัพธ์: พวกเขาจัดการการเปลี่ยนแปลงและส่งมอบผลลัพธ์ที่ก้าวล้ำด้วยพลังที่แข็งแกร่ง มี Agility และ Resilience ทางอารมณ์

The Power of the Journey

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ยั่งยืนมาจากภายในสู่ภายนอก สิ่งที่พวกเขาเป็น และวิธีที่เขามองโลก ส่งผลต่อวิธีที่พวกเขามีส่วนร่วมและนำผู้อื่น Impact Journeys รวมเนื้อหาพิเศษ ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยให้ผู้คนปรับเปลี่ยนทั้งวิธีคิดและพฤติกรรมของพวกเขา

ดูบางส่วนจาก Impact Journey

สร้างประสิทธิผลส่วนบุคคลให้กับตัวเอง

 • 01 Live Online

  The 7 Habits of Highly Effective People®: Signature Edition 4.0

  เส้นทางสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนเกิดขึ้นเมื่อบุคคลสามารถเป็นผู้นำของตนเองได้อย่างมีประสิทธิผล สามารถโน้มน้าวใจ สร้างการมีส่วนร่วม และร่วมมือกับผู้อื่นได้อย่างดี ตลอดจนปรับปรุงและพัฒนาทักษะของตนอย่างต่อเนื่อง
  ระยะเวลา: 2-3 วัน

 • 02 Jhana

  วิเคราะห์ภาระงานของคุณสำหรับงาน โปรแอคทีฟ กับ รีแอคทีฟ

  ใช้คอนเทนต์เหล่านี้ในสร้างความโปรแอคทีฟในการทำงาน
  ระยะเวลา: 3 นาที

 • 03 Excelerators

  ทางเลือกที่ 1: เน้นทำสิ่งสำคัญ – รู้ทันสิ่งเร่งด่วน

  ทุกวันนี้ เราต่างต้องเผชิญกับอีเมลจำนวนมาก รับความกดดันมหาศาล ในการทำงาน และต้องพยายามสร้างผลลัพธ์ให้มากขึ้นด้วยการใช้ ทรัพยากรที่น้อยลง ทางเลือกที่ 1 จะช่วยคุณกลั่นกรองสิ่งสำคัญที่จำเป็นต้องทำ ออกจากสิ่งที่เบี่ยงเบนความสนใจต่างๆ เพื่อสามารถมุ่งเน้นกับการ ทำสิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริง
  ระยะเวลา: 30-60 นาที

 • 04 Tool

  Big Rocks Tool

  ทำในสิ่งที่สำคัญเป็นสิ่งแรก แล้วการทำงานจะง่ายขึ้น คุณจะพัฒนาทักษะการบริหารเวลา ซึ่งช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน และมีเวลาเพิ่มให้กับการจัดการสิ่งสำคัญ
  ระยะเวลา: 15 นาที

 • 05 Jhana

  อีเมลของฉันถูกเข้าใจผิด

  แนวทางในการสื่อสารประจำวันของคุณมีส่วนช่วยให้คุณสามารถเข้าใจผู้อื่น และทำให้ผู้อื่นเข้าใจคุณได้ดีขึ้น
  ระยะเวลา: 3 นาที

Customer Stories

ผู้ผลิตอาหารระดับโลก

ขับเคลื่อนการเติบโตด้วยการเสริมศักยภาพพนักงาน

บริษัทผลิตอาหารระดับโลกแห่งหนึ่งมุ่งเน้นที่การเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานเพื่อผลักดันการเติบโตในหลายตลาด ด้วยบริการจาก FranklinCovey’s หลักสูตร 7 อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูง ® พนักงานปรับตัวเองอย่างต่อเนื่อง และนำบริษัทสู่แนวทางเพื่อบรรลุเป้าหมายในการเติบโตที่ตั้งไว้

มิสซิสซิปปี พาวเวอร์

สร้างวัฒนธรรมเมื่อบุคคลต้องปรับตัวระหว่างการเปลี่ยนแปลง

มิสซิสซิปปี พาวเวอร์ (Mississippi Power) ต้องเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจขายส่ง การเปลี่ยนกฎหมายทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในวิธีที่พวกเขาให้บริการลูกค้า ดูวิธีจัดการของพวกเขา ดูวิธีที่พวกเขาใช้ The 7 Habits of Highly Effective People® เพื่อสร้างวัฒนธรรมแห่งผู้นำและประสิทธิผลทั่วทั้งองค์กร

เอ็กซ์-แฟบ

การพัฒนาพนักงาน ทีม และ ผู้นำองค์กรเพื่อความสำเร็จ

เอ็กซ์-แฟบ (X-FAB) ซึ่งเป็นกลุ่มโรงหล่อชั้นนำของโลกที่ใช้งานเซมิคอนดักเตอร์สัญญาณอะนาล็อก/สัญญาณผสม พวกเขาจำเป็นต้องสร้างภาษากลาง และพบปัญหาในการสร้างทีม ดูวิธีที่พวกเขาใช้ The 7 Habits of Highly Effective People® เพื่อสร้างประสิทธิผลส่วนตน และ มุ่งความสนใจไปที่จุดมุ่งหมายในใจ (End in Mind)

เบิร์ชวูด ออโตโมทีฟ กรุ๊ป

ปิดช่องว่างระหว่างการวางแผนและการดำเนินการ

กลุ่มบริษัท เบิร์ชวูด ออโตโมทีฟ (Birchwood Automotive Group) ใช้ The 7 Habits of Highly Effective People® เพื่อสร้างภาษากลางและวิธีการทำงาน เพื่อใช้ในการสื่อสารและดำเนินธุรกิจ หลัก 7 อุปนิสัย ได้ทรานส์ฟอร์มวัฒธรรมองค์กร และเพิ่มผลกำไรในที่สุด

FranklinCovey All Access Pass®

เข้าถึงเนื้อหาทั้งหมดของ FranklinCovey ได้ทุกที่ทุกเวลาที่คุณต้องการ — พร้อมที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ยั่งยืน

เรียนรู้เพิ่มเติม

Request a Demo