Leading at the Speed of Trust®

ผู้นำแห่งความไว้วางใจสู่เป้าหมายอันเป็นเลิศ

วัฒนธรรมแห่งความไว้วางใจงอกงามและเติบโตในที่ ๆ มีความโปร่งใสและน่าเชื่อถือเท่านั้น

ความไว้วางใจไม่ใช่พรสวรรค์ แต่คือทักษะที่สามารถเรียนรู้ได้ ทีมหรือองค์กรที่มีการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของความไว้วางใจสูงจะมีผลการดำเนินงานที่เหนือกว่าทีมหรือองค์กรที่ขาดการปลูกฝังความไว้วางใจไว้ที่ศูนย์กลางของวัฒนธรรมองค์กร
การพัฒนาความไว้วางใจจะช่วยปลุกพลังและความมีส่วนร่วมผูกพันของทีมงาน ให้สามารถประสานความร่วมมือกันได้อย่างมีประสิทธิผล เพิ่มความเร็วในการปฏิบัติงานและสร้างผลลัพธ์อย่างยั่งยืน

เกี่ยวกับ Leading at the Speed of Trust®

ความไว้วางใจมาพร้อมการปฏิบัติ

ปัญหาขององค์กรที่ซับซ้อนไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการจรดปากกา คำสั่งของหัวหน้า การฝึกอบรม การปรับโครงสร้าง หรือการเปลี่ยนแปลงระบบ เหล่านี้อาจช่วยแก้ปัญหาได้บ้าง แต่ต้นตอของกลยุทธ์ทั้งหมดทั้งมวล ล้วนมาจากบุคลากรในสภาพการทำงานจริง

เศรษฐศาสตร์ของความไว้วางใจ

ความไว้วางใจส่งผลต่อสองผลลัพธ์ คือ “ความเร็ว” และ “ต้นทุน” เมื่อความไว้วางใจลดลง ความเร็วจะลดลงและต้นทุนจะเพิ่มขึ้น ขณะที่เมื่อความไว้วางใจเพิ่มขึ้น ความเร็วจะเพิ่มขึ้นและต้นทุนจะลดลง ผลกระทบอย่างร้ายแรงจากเศรษฐศาสตร์ของความไว้วางใจคือ “ภาษี” หรือต้นทุนที่เกิดจากการขาดความไว้วางใจที่เรากำลังจ่ายออกไปโดยไม่รู้ตัว

บริษัทหนึ่งอาจมีกลยุทธ์และขีดความสามารถในการลงมือปฏิบัติงานที่ยอดเยี่ยม ทว่าผลที่ได้รับในท้ายสุดอาจถูกบั่นทอนด้วย “ภาษี” จากความไม่ไว้วางใจ (low-trust tax) หรือเพิ่มขึ้นทวีคูณด้วย “ปันผล” จากความไว้วางใจ (high-trust dividend) สิ่งเหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงพลังอำนาจแห่งความไว้วางใจที่มีผลต่อธุรกิจ และยืนยันว่าความไว้วางใจไม่ใช่คุณสมบัติที่มีก็ดี ไม่มีก็ได้

ความไว้วางใจทำงานอย่างไร?

ความไว้วางใจมีพื้นฐานมาจากสองตัวแปรหลักคือ คุณลักษณะ (character) และความสามารถ (competence) คุณลักษณะหมายรวมถึง ความซื่อตรง แรงจูงใจ และเจตนาที่เรามีต่อบุคคลอื่น ความสามารถหมายรวมถึง ทักษะ ผลลัพธ์และผลงานที่ได้ทำไว้

ในขณะที่คุณลักษณะได้ก้าวเข้ามาเป็นต้นทุนสำคัญของการเข้าสู่สังคมในโลกยุคใหม่ที่ใส่ใจกับประเด็นทางด้านจริยธรรมมากขึ้น ความสามารถซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญของการสร้างความไว้วางใจไม่น้อยไปกว่ากัน มักเป็นสิ่งที่ถูกมองข้ามหรือมองไม่เห็นความแตกต่างอยู่บ่อย ๆ

รายละเอียดหลักสูตร

Speed of Trust สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงต่อผลลัพธ์ทางธุรกิจ ด้วยการเปลี่ยนแปลงผลการปฏิบัติงานของบุคคลและทีม Speed of Trust ไม่ได้เป็นความคิดริเริ่มใหม่ที่แยกส่วนออกมา แต่เป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับวิถีการทำงานของบุคคลและทีม การสร้างวัฒนธรรรมแห่งการมีส่วนร่วมและความไว้วางใจสูง คือขีดความสามารถในการแข่งขันขั้นสูงสุดในระยะยาว

เอกสารประกอบหลักสูตร Leading at the Speed of Trust :

  • คู่มือผู้เรียน
  • การ์ดปฏิบัติเพื่อสร้างความไว้วางใจ
  • คู่มือประชุมย่อยรายสัปดาห์เพื่อพัฒนาความไว้วางใจ
  • คู่มือ Leading at the Speed of Trust®
  • แอปโค้ชผ่านดิจิทัล Speed of Trust
  • แบบประเมินความไว้วางใจ 360 องศา (tQ 360º)

Free Guide

7 วิธีสร้างความไว้วางใจระหว่างคุณและทีม

เครื่องมือสำหรับผู้นำทุกระดับ

รูปแบบการเรียนรู้

หลักสูตรนี้มีอยู่ใน FranklinCovey All Access Pass® All Access Pass นี้ช่วยให้องค์กรของคุณเข้าถึงเนื้อหาทั้งหมดของเราได้อย่างไม่จำกัด ทุกที่ ทุกเวลาที่คุณต้องการ

Live-Online (ออนไลน์-สอนสด)

กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาในรูปแบบไลฟ์สดออนไลน์ สามารถเรียนได้จากทุกที่

In-Person (ในห้องเรียน)

กระบวนการเรียนรู้และพัฒนากับผู้เชี่ยวชาญในห้องเรียน

On Demand (ออนดีมานด์)

สามารถเข้าถึงคอนเทนต์ได้จากทุกที่ ทุกเวลา

Customer Stories

Frito-Lay

เพิ่มความไว้วางใจ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์เกินคาด

แทนที่จะตกเป็นเหยื่อของหายนะทางการเงิน Frito-Lay กลับทำได้เกินความคาดหมาย ภาวะเศรษฐกิจถดถอย เงินเฟ้อ และสภาพอากาศที่คาดเดาไม่ได้ ทำให้ราคาสินค้าในห่วงโซ่อุปทานของ Frito-Lay เพิ่มขึ้นมหาศาล พวกเขาต้องรีบปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจอย่างรวดเร็ว The Speed of Trust ® ได้ช่วยให้พวกเขาได้เตรียมพร้อมรับมือ ด้วยมุมมองใหม่ ๆ และชุดทักษะสำหรับการบริหารจัดการท่ามกลางความไม่แน่นอนสูงนี้

City of Provo

พลิกโฉมวัฒนธรรมเมือง ด้วย “ความไว้วางใจ”

เมืองโพรโวกำลังเผชิญกับการเติบโตสูงและการไหล่บ่าเข้ามาของธุรกิจและการลงทุน ดูว่าพวกเขาสามารถพลิกโฉมหน้าวัฒนธรรมของเมือง ในขณะที่ยังรักษาโมเมนตัมเชิงบวกให้ดำเนินต่อไปได้อย่างไร ด้วย The Speed of Trust®

อุตสาหกรรมยานยนต์

ก้าวสู่ความเป็นเลิศได้เร็วยิ่งขึ้น

องค์กรด้านยานยนต์ที่มีขีดความสามารถสูงแห่งหนึ่ง ต้องการบรรลุศักยภาพสูงสุด
ซีอีโอขององค์กรแห่งนี้ระบุว่า All Access Pass® ของ FranklinCovey ได้ช่วยให้ทีมงานของเขามีความมุ่งมั่นที่จะก้าวสู่เป็นเลิศและเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันที่จะทวีความรุนแรงขึ้นในอนาคต

นัดพบที่ปรึกษาของเรา

ติดต่อ “แพคริม”
ตัวแทนแต่ผู้เดียวในประเทศไทยของ FranklinCovey

โทร. 02 728 0200
info@pacrimgroup.com
www.pacrimgroup.com
Facebook | LINE | LinkedIn

ต้องการให้ติดต่อกลับ

Request a Demo