Helping Clients Succeed® Filling Your Pipeline

ช่วยให้ลูกค้าประสบความสำเร็จ – เพิ่มโอกาสในการขาย (Sale Pipeline)

ช่องว่างระหว่างความรู้และการปฏิบัติ

หลังจากกว่าทศวรรษของการทำงานร่วมกับผู้บริหารฝ่ายขายนับพันคนทั่วโลก เราได้เรียนรู้ว่า:

 • เทคนิคการหากลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพที่เคยได้ผลดีในอดีต นั้นใช้ไม่ได้ผลอีกแล้วในปัจจุบัน
 • จำนวนกลุ่มผู้มีโอกาสเป็นลูกค้านั้นมีน้อยเกินไปและเต็มไปด้วยโอกาสที่ไม่ไปถึงไหน
 • ในขณะที่ทีมขายกำลังทำงานหนักขึ้นและเร็วขึ้นกว่าเดิม พวกเขากลับมุ่งความสนใจไปในกิจกรรมที่ไม่ถูกต้อง
 • บริษัทส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวว่าพลาดเป้าจนเมื่อสายไปแล้ว

ปัญหาไม่ได้มาจากการขาดการฝึกอบรม มี “สิ่งดี ๆ” มากมายในหลักสูตรอบรมงานขายเพื่อนักขายมืออาชีพ เคล็ดลับคือการหาวิธีที่จะทำให้ได้ดี ในสิ่งที่ดี ๆ เหล่านั้น

Helping Clients Succeed: Filling Your Pipeline ใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติที่ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อช่วยให้นักขายมืออาชีพสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากหลักสูตรตลอดช่วงเวลา 12 สัปดาห์ไปใช้ เพื่อให้แน่ใจได้ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมอย่างยั่งยืน

เพิ่มจำนวนกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพของคุณ (Sale Pipeline) กับ Craig Christensen

รายละเอียดหลักสูตร

ผลตอบแทนการลงทุน

Helping Clients Succeed: Filling Your Pipeline ถูกออกแบบมาเพื่อรับประกันผลตอบแทนที่ชัดเจนและมีนัยยะสำคัญ ผู้เข้าร่วมหลักสูตรจะได้ลงมือปฏิบัติจริงกับงานขายที่ทำอยู่ในปัจจุบัน พร้อมกับการติดตามผลและรายงานความคืบหน้าตั้งแต่เริ่มต้นจนจบหลักสูตร

คำมั่นสัญญาของเรา: คุณและทีมงานขายจะเพิ่มศักยภาพในการแสวงหาโอกาสการขายได้ดีขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ เมื่อได้นำเอากรอบความคิด ทักษะ และเครื่องมือของนักขายที่ประสบความสำเร็จไปประยุกต์ใช้ตลอด 12 สัปดาห์

แบบฝึกปฏิบัติ 12 สัปดาห์

 • ในแต่ละสัปดาห์ ผู้เข้าร่วมหลักสูตรจะได้รับการฝึกปฏิบัติตามหลักการที่ได้เรียนรู้ในแต่ละบท
 • ผู้เข้าร่วมหลักสูตรจะได้รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ โดยรายงานความคืบหน้าต่อหัวหน้าทีมขายหรือโค้ชตามเวลาที่กำหนดไว้เป็นประจำ

ชุดคู่มือผู้เรียน

 • คู่มือผู้เรียน
 • คู่มือปฏิบัติ 12 สัปดาห์
 • USB Flash Drive พร้อมวิดีโอและเครื่องมือการใช้งาน
 • แผ่นวางแผนการโทร (Call Plan Pad)
 • Quick Reference และบัตร Yellow Light

Free Tool

8 เทคนิคในการฝ่าด่าน “Gatekeeper”

ด้วยเทคนิค 2-3 อย่าง และการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมา เราพบว่า “Gatekeeper” ยอมเปิดทางให้…

ลงทะเบียนเข้าร่วมอีเวนท์

Helping Clients Succeed—เว็บคาสต์ แบบออนดีมานด์

เรียนรู้ว่าการช่วยให้ลูกค้าประสบความสำเร็จ สามารถช่วยให้องค์กรของคุณสามารถเพิ่มจำนวนกลุ่ม
ลูกค้าที่มีศักยภาพ (Sale Pipeline)…

รูปแบบการเรียนรู้

หลักสูตรนี้มีอยู่ใน FranklinCovey All Access Pass® All Access Pass ช่วยให้องค์กรของคุณเข้าถึงเนื้อหาทั้งหมดของเราได้อย่างไม่จำกัด ทุกที่ ทุกเวลาที่คุณต้องการ

Live-Online (ออนไลน์-สอนสด)

กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาในรูปแบบสอนสด ออนไลน์ สามารถเรียนได้จากทุกที่ ๆ ต้องการ

In-Person (ในห้องเรียน)

กระบวนการเรียนรู้และพัฒนากับผู้เชี่ยวชาญในห้องเรียน

On Demand (ออนดีมานด์)

สามารถเข้าถึงคอนเทนต์ได้จากทุกที่ ทุกเวลา

นัดพบที่ปรึกษาของเรา

ติดต่อ “แพคริม”
ตัวแทนแต่ผู้เดียวในประเทศไทยของ FranklinCovey

โทร. 02 728 0200
info@pacrimgroup.com
www.pacrimgroup.com
Facebook | LINE | LinkedIn

ต้องการให้ติดต่อกลับ

Request a Demo