ผู้นำเชิงกลยุทธ์

พัฒนาผู้นำที่สามารถขับเคลื่อนผลลัพธ์ ด้วยการแปลงกลยุทธ์สู่งานที่มีความหมาย

ขับเคลื่อนผลลัพธ์อย่างสม่ำเสมอด้วยความเป็นผู้นำเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจ

องค์กรสมรรถนะสูงที่สามารถส่งมอบผลการดำเนินธุรกิจที่แข็งแกร่งได้อย่างต่อเนื่อง มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนๆ กันคือ การมีวัฒนธรรมของความเป็นผู้นำเชิงกลยุทธ์ที่ถูกฝังรากลึกเอาไว้ ผู้นำเชิงกลยุทธ์จะไม่มุ่งเน้นเพียงแค่เป้าหมายเฉพาะหน้าหรือการแสวงหาประโยชน์จากโอกาสในระยะสั้น แต่จะเชื่อมโยงงานประจำวันของทีมกับวิสัยทัศน์ในระยะยาวขององค์กรเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตอย่างต่อเนื่องและสร้างผลกระทบในระยะยาว

ความเป็นผู้นำเชิงกลยุทธ์จำเป็นต้องมีชุดของทักษะหลายอย่าง ผู้นำของคุณต้องสามารถปรับและแปลงเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในระดับสูงสู่เป้าหมายของทีมที่สามารถวัดผลและจัดลำดับความสำคัญได้ ผู้นำต้องสามารถปลุกเร้าทีมให้อินกับเป้าหมายที่มีความสำคัญต่อภารกิจต่างๆ ด้วยการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพว่าเป้าหมายเหล่านั้นมีความสำคัญอย่างไร และงานที่กำลังทำนั้นมีส่วนต่อความสำเร็จขององค์กรอย่างไร ผู้นำจำเป็นต้องช่วยให้ทีมคาดการณ์และสนองตอบต่อการปรับเปลี่ยนจุดมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์เพื่อที่ทีมจะสามารถทุ่มเทให้กับสิ่งที่สำคัญที่สุดได้ต่อไป

เมื่อคุณสามารถพัฒนาทักษะเชิงกลยุทธ์ในตัวผู้นำ พวกเขาจะสามารถช่วยให้ธุรกิจบรรลุเป้าหมายสำคัญสูงสุดอย่างต่อเนื่อง คอนเทนต์ที่อิงกับหลักการและระบบการลงมือปฏิบัติที่พิสูจน์แล้วของแฟรงคลินโควีย์ จะช่วยให้ผู้นำของคุณสามารถกำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ สร้างความสอดประสานให้กับทีมและเพิ่มผลการดำเนินงานได้อย่างมาก

ทักษะหลักของผู้นำเชิงกลยุทธ์

ผู้นำที่ขับเคลื่อนผลลัพธ์ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง จะสามารถนำความคิดเชิงกลยุทธ์มาสู่การกำหนดเป้าหมาย ระดมผู้คนให้มุ่งไปสู่วิสัยทัศน์ที่ชัดเจน และช่วยให้ทีมพุ่งความสนใจไปที่งานที่สำคัญที่สุด

การคิดเชิงกลยุทธ์

กำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ด้วยเป้าที่ชัดเจนและวัดผลได้

การจัดทำวิสัยทัศน์

สื่อสารเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ได้อย่างชัดเจน และเหตุผลความสำคัญ

การมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์

มุ่งเน้นในเป้าหมายที่สำคัญที่สุด ท่ามกลางลำดับความสำคัญที่แข่งขันกัน

Free Guide

ยกระดับผลลัพธ์ขององค์กร: เปลี่ยนพนักงานธรรมดาให้เป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูง

เรียนรู้วิธีย้ายผู้ปฏิบัติงานระดับกลาง 60 เปอร์เซ็นต์ ไปสู่ระดับประสิทธิภาพสูง บนยอด 20 เปอร์เซ็นต์

Free Webcast

The 4 Disciplines of Execution®: Execute Your Must-Win Strategies

เรียนรู้วิธีวิเคราะห์และค้นหา “หนึ่งสิ่ง” ที่ทีมของคุณต้องทำ เพื่อส่งมอบผลลัพธ์ทางธุรกิจที่เป็นเลิศ

Customer Stories

เป๊ปซี่โค ฟู้ดส์

การสร้าง Empathic Leaders ทั่วทั้งองค์กร

เป๊ปซี่โค ฟู้ดส์ (PepsiCo Foods)
อเมริกาเหนือ ต้องการการฝึกอบรมความเป็นผู้นำที่สม่ำเสมอด้วยเนื้อหาที่ทันยุค เนื้อหาที่คัดสรรแล้วจาก All Access Pass® ของ FranklinCovey ช่วยพวกเขาเปิดตัวโปรแกรม CORE Leadership เพื่อสร้าง Empathic Leaderในทุกระดับขององค์กร

ไวบ์ กรุ๊ป

การทำ L&D อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง

ไวบ์ กรุ๊ป (Vibe Group) เป็นที่ปรึกษาด้านการจัดหาบุคลากรด้านไอทีที่เติบโตอย่างรวดเร็ว เริ่มต้นจากผู้ก่อตั้งสองคนในปี 2011 พวกเขาเติบโตอย่างรวดเร็วจนมีพนักงานประจำมากกว่า 300 คนและพนักงานภายนอก 1,000 คนในปัจจุบัน ดูวิธีที่พาร์ทเนอร์ของ FranklinCovey ยกระดับโปรแกรม L&D เพื่อรองรับการเติบโตอย่างรวดเร็วน

เอสเอ็ม เอเนอร์จี

สร้างวัฒนธรรมความเป็นผู้นำส่วนบุคคลเพื่อรักษาผู้มีความสามารถ

เอสเอ็ม เอเนอร์จี (SM Energy) มุ่งเน้นไปที่การเพิ่มการมีส่วนร่วมและรักษาผู้มีความสามารถผ่านการสร้างวัฒนธรรมของความเป็นผู้นำส่วนบุคคล ด้วยความช่วยเหลือจาก All Access Pass® ของ FranklinCovey ผู้นำกำลังพูดคุยในวิธีใหม่ สร้างความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกัน และหารือถึงวิธีการบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพให้มากขึ้น

โกลบอลสตาฟิง แอนด์ รีครูตติง

การสร้างวัฒนธรรมเพื่อการเติบโตในระดับโลก

โกลบอลสตาฟิง แอนด์ รีครูตติง (Global Staffing and Recruiting) ต้องการสร้างเฟรมเวิร์กเพื่อยกระดับวัฒนธรรมองค์กร ด้วยความช่วยเหลือจาก The 4 Essential Roles of Leadership™ ของ FranklinCovey พนักงานจากทั่วโลกกำลังปรับวิธีการสื่อสาร พูดคุยบนหัวข่อที่ตรงกัน ทำความรู้จักและเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้น

The Power of the Journey

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ยั่งยืนมาจากภายในสู่ภายนอก สิ่งที่พวกเขาเป็น และวิธีที่เขามองโลก ส่งผลต่อวิธีที่พวกเขามีส่วนร่วมและนำผู้อื่น Impact Journeys รวมเนื้อหาพิเศษ ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยให้ผู้คนปรับเปลี่ยนทั้งวิธีคิดและพฤติกรรมของพวกเขา

ดูบางส่วนจาก Impact Journey

การพัฒนาวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ให้ทีมของคุณ

 • 01 Excelerators

  สร้างวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ร่วมกัน

  ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจำเป็นต้องสื่อสารวิสัยทัศน์ในแบบที่กระตุ้นให้ผู้อื่นช่วยให้พวกเขาบรรลุวิสัยทัศน์นั้นๆ

  ระยะเวลา: 30-60 นาที

 • 02 Jhana

  5 เหตุผลที่ทีมของคุณต้องการวิสัยทัศน์

  มีเหตุผลดีๆ มากมายที่จะเริ่ม Think Big ในวันนี้

  ระยะเวลา: 10 นาที

 • 03 วิดีโอ

  จัดทำเป้าหมายกับทีมใหม่

  ดูวิธีที่ผู้นำรับมือทีมที่เพิ่งฟอร์มใหม่ในบริษัทของเขา

  ระยะเวลา: 2 นาที

 • 04 Jhana

  10 วิธีในการสร้างแรงจูงใจ

  บทความนี้จะช่วยให้คุณเข้าถึงบ่อเกิดของแรงจูงใจที่ใช้ผลักดันทีมในทุกวันนี้

  ระยะเวลา: 10 นาที

ช่วยให้พนักงานของคุณเติบโตเป็นผู้นำเชิงกลยุทธ์

ติดต่อ “แพคริม”
ตัวแทนแต่ผู้เดียวในประเทศไทยของ FranklinCovey

โทร. 02 728 0200
info@pacrimgroup.com
www.pacrimgroup.com
Facebook | LINE | LinkedIn

ต้องการให้ติดต่อกลับ

Request a Demo