การนำตนเอง

เมื่อผู้นำที่มีความเป็นเลิศในด้านความเป็นผู้นำในตนเอง พวกเขาจะพัฒนาผลลัพธ์ทางธุรกิจและพลิกโฉมวัฒนธรรมขององค์กร

ช่วยให้ผู้นำของคุณเป็นผู้นำตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

หัวหน้าทีมที่ประสบความสำเร็จทุกคนเริ่มต้นด้วยการนำตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพ ความเป็นผู้นำส่วนบุคคลคือความสามารถของแต่ละบุคคลในการเข้าใจจุดแข็งและแรงจูงใจของตนเอง และใช้พลังงานของตนไปสู่เป้าหมายที่สำคัญที่สุด ผู้นำที่มีความสามารถรู้วิธีที่จะทำผลงานให้ออกมาดีที่สุด เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับทีมและเพื่อนร่วมงาน

ภาวะความเป็นผู้นำส่วนบุคคลเริ่มต้นด้วยการตระหนักรู้ในตนเอง จากความเข้าใจนี้ ผู้นำสามารถกำหนดเป้าหมายที่บรรลุผลได้จริง และมีความหมาย แสวงหาความรับผิดชอบเพื่อความก้าวหน้าไปสู่เป้าหมาย และจัดการกับความท้าทายและความขัดแย้งด้วยความแข็งแกร่งแต่ยืดหยุ่น พวกเขายังกำหนดขอบเขตที่เหมาะสมเกี่ยวกับเวลาและพลังงาน เพื่อให้พวกเขาสามารถสนับสนุนทีมได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องเสี่ยงกับภาวะหมดไฟ

ผู้นำทุกคนในองค์กรมีจุดแข็งในด้านของความเป็นผู้นำ และช่องว่างสำหรับการพัฒนาที่แตกต่างกัน คอนเทนต์ที่อิงจากผลงานวิจัย ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีที่เปี่ยมด้วยนวัตกรรมของแฟรงคลินโควีย์ จะช่วยให้ผู้นำของคุณมีทรัพยากรและข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็นในการสร้างและลงมือปฏิบัติกลยุทธ์ด้านความเป็นผู้นำส่วนบุคคลที่แข็งแกร่ง

ทักษะหลักของภาวะผู้นำส่วนบุคคล

บุคคลผู้มีประสิทธิผลนั้นเข้าใจตนเอง สามารถมองความยากลำบากเป็นโอกาสในการเติบโต รวมทั้งสามารถกำหนดขอบเขตของเวลาและพลังงานที่ใช้ได้อย่างเหมาะสม

การตระหนักรู้

รู้จุดแข็ง จุดอ่อนของตนเอง และผลกระทบต่อผู้อื่น

กรอบความคิดเชิงเติบโต (Growth Mindset)

เติบโตจากความผิดพลาด ความท้าทาย และฟีดแบ็กเชิงสร้างสรรค์

การบริหารเวลา

การใช้เวลา พลังงานและทรัพยากรกับสิ่งที่สำคัญที่สุด

การบริหารพลังงาน

จัดลำดับความสำคัญให้กับสุขภาพทางกายและใจเพื่อผลการปฏิบัติงานที่ยั่งยืน

Free Guide

ก้าวกระโดดสู่การเป็นผู้นำ

ช่วยให้ผู้นำระดับต้นของคุณประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนจากลูกทีมเป็นหัวหน้าทีม

Free Webcast

7 อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูง

ค้นพบอุปนิสัยทั้ง 7 ประการ ที่ช่วยสร้างภาวะผู้นำส่วนบุคคลผ่านการตระหนักรู้ในตนเอง การตัดสินใจ และการทำงานร่วมกัน

Free Webcast

The 7 Habits of Highly Effective People®

ค้นพบวิธีที่ 7 อุปนิสัยช่วยสร้างกลวิธีในการพัฒนาภาวะผู้นำในตนเอง ผ่านความรับผิดชอบ และความตระหนักรู้ในตนเอง

Customer Stories

ผู้ผลิตอาหารระดับโลก

ขับเคลื่อนการเติบโตด้วยการเสริมศักยภาพพนักงาน

บริษัทผลิตอาหารระดับโลกแห่งหนึ่งมุ่งเน้นที่การเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานเพื่อผลักดันการเติบโตในหลายตลาด ด้วยบริการจาก FranklinCovey’s หลักสูตร The 7 Habits of Highly Effective People® พนักงานมีความยืดหยุ่น และทำงานได้มากขึ้น บริษัทจึงอยู่ในเส้นทางสู่การบรรลุเป้าหมาย และการเติบโตที่ตั้งไว้

มิสซิสซิปปี พาวเวอร์

การสร้างวัฒนธรรมแห่งความเป็นผู้นำและประสิทธิผล

มิสซิสซิปปี พาวเวอร์ (Mississippi Power) ต้องเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจขายส่ง การเปลี่ยนกฎหมายทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในวิธีที่พวกเขาให้บริการลูกค้า ดูวิธีจัดการของพวกเขา ดูวิธีจัดการของพวกเขา ดูว่าพวกเขานำ The 7 Habits of Highly Effective People® มาใช้เพื่อสร้างวัฒนธรรมความเป็นผู้นำและ ประสิทธิผล ทั่วทั้งองค์กรได้อย่างไร

เอ็กซ์-แฟบ

การพัฒนาพนักงาน ทีม และ ผู้นำองค์กรเพื่อความสำเร็จ

เอ็ก-แฟบ (X-FAB) ซึ่งเป็นกลุ่มโรงหล่อชั้นนำของโลกที่ใช้งานเซมิคอนดักเตอร์สัญญาณอะนาล็อก/สัญญาณผสม พวกเขาจำเป็นต้องสร้างภาษากลาง และพบปัญหาในการสร้างทีม ดูวิธีที่พวกเขาใช้ The 7 Habits of Highly Effective People® เพื่อสร้างผลงานส่วนบุคคลที่ดีขึ้นและมุ่งเน้นไปที่ End in Mind

เบิร์ชวูด ออโตโมทีฟ กรุ๊ป

ปิดช่องว่างระหว่างการวางแผนและการดำเนินการ

กลุ่มบริษัท เบิร์ชวูด ออโตโมทีฟ (Birchwood Automotive Group) ใช้ The 7 Habits of Highly Effective People® เพื่อสร้างภาษาและวิธีการที่ใช้ร่วมกันในการสื่อสารและดำเนินธุรกิจ หลัก 7 อุปนิสัย ได้ทรานส์ฟอร์มวัฒธรรมองค์กร และเพิ่มผลกำไรในที่สุด หลัก 7 อุปนิสัย ได้ทรานส์ฟอร์มวัฒธรรมองค์กร และเพิ่มผลกำไรในที่สุด

The Power of the Journey

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ยั่งยืนมาจากภายในสู่ภายนอก สิ่งที่พวกเขาเป็น และวิธีที่เขามองโลก ส่งผลต่อวิธีที่พวกเขามีส่วนร่วมและนำผู้อื่น Impact Journeys รวมเนื้อหาพิเศษ ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยให้ผู้คนปรับเปลี่ยนทั้งวิธีคิดและพฤติกรรมของพวกเขา

ดูบางส่วนจาก Impact Journey

การพัฒนาลักษณะนิสัยและความซื่อสัตย์

 • 01 InSights

  รากเหง้าแห่งประสิทธิผล

  ประสิทธิผลมีรากฐานมาจากคุณลักษณะและหลักการ และเป็นกระบวนการของการเติบโตและการพัฒนาจากภายในสู่ภายนอก

  ระยะเวลา: 15 นาที

 • 02 Live-Online

  The 7 Habits of Highly Effective People®: Signature Edition 4.0

  เส้นทางสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนเป็นไปได้ เมื่อบุคคลสามารถเป็นผู้นำตนเองที่มีประสิทธิผล มีพลังโน้มน้าวใจ สร้างการมีส่วนร่วมและร่วมมือกับผู้อื่นได้ ตลอดจนปรับปรุงและรักษาทักษะต่างๆ ให้ยอดเยี่ยมอยู่เสมอ

  ระยะเวลา: 2-3 วัน

 • 03 Excelerators

  ความไว้วางใจในตนเอง

  ปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่วนบุคคลของคุณโดยเพิ่มความไว้วางใจ ค้นพบวิธีหลีกเลี่ยงต้นทุนของความไว้วางใจที่ต่ำเกินไป สร้างความมั่นใจในตัวเอง ฟื้นฟูความไว้วางใจ และทำสิ่งต่างๆ ด้วยความซื่อสัตย์

  ระยะเวลา: 30-60 นาที

 • 04 Jhana

  วิธีเพิ่มความไว้วางใจ

  มีคำกล่าวว่า ความไว้วางใจไม่อาจได้มาเปล่าๆ บทความนี้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการได้มาซึ่งความไว้วางใจ

  ระยะเวลา: 5 นาที

 • 05 InSights

  ชัยชนะส่วนตัวแบบรายวัน

  ในการทำงานและชีวิตให้ดีที่สุด ต้องมีความสมดุล

  ระยะเวลา: 15 นาที

จุดประกายให้ผู้นำของคุณ ด้วยทักษะผู้นำในตนเองที่แข็งแกร่ง

ติดต่อ “แพคริม”
ตัวแทนแต่ผู้เดียวในประเทศไทยของ FranklinCovey

โทร. 02 728 0200
info@pacrimgroup.com
www.pacrimgroup.com
Facebook | LINE | LinkedIn

ต้องการให้ติดต่อกลับ

Request a Demo