เพิ่มความไว้วางใจ

พัฒนาวัฒนธรรมองค์กรของคุณผ่านการบ่มเพาะความไว้วางใจ

สร้างวัฒนธรรมแห่งความเจริญเติบโต ก้าวหน้า ที่ยืนอยู่บนรากฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน

สภาวะแวดล้อมการทำงานแบบที่มีความไว้วางใจซึ่งกันและกันสูง คือรากฐานแห่งวัฒนธรรมองค์กรของผู้ชนะ เมื่อความไว้วางใจแพร่กระจายอยู่ในองค์กร พนักงานมีความรู้สึกว่าพวกเขาได้รับการสนับสนุน เคารพนับถือ และมีพลัง การมีส่วนร่วม ผูกพัน และอัตราการคงอยู่ของพนักงานเพิ่มขึ้นในวัฒนธรรมที่สร้างขึ้นบนความไว้วางใจ ซึ่งนำไปสู่นวัตกรรม ผลิตภาพ และผลลัพธ์ทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้น

ความไว้วางใจในองค์กรขึ้นกับองค์ประกอบหลายอย่าง เฉกเช่นเดียวกับความไว้วางใจในระดับบุคคล อาทิ ความซื่อสัตย์ การติดตามสิ่งที่ได้ให้คำมั่นสัญญาไว้อย่างต่อเนื่อง การสื่อสารอย่างชัดเจน และอิสรภาพส่วนบุคคล (Personal Autonomy) เมื่อใดก็ตามที่คนในองค์กรขาดซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในระดับผู้นำ เมื่อนั้นวัฒนธรรมแห่งความไว้วางใจก็อาจจะเสื่อมถอยลง

การเพิ่มและรักษาวัฒนธรรมแห่งความไว้วางใจต้องอาศัยความพยายามอย่างตั้งใจและต่อเนื่องตลอดทั่วทั้งองค์กร คอนเทนต์ที่อิงกับหลักการ ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีที่เปี่ยมด้วยนวัตกรรมของแฟรงคลินโควีย์ จะช่วยติดอาวุธให้กับองค์กรของคุณด้วยทรัพยากรและข้อมูลเชิงลึกอันมีค่า เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมที่คงทนและเพิ่มความไว้วางใจ

ทักษะหลักในการเพิ่มความไว้วางใจในที่ทำงาน

วัฒนธรรมองค์กรของผู้ชัยชนะเริ่มต้นจากความไว้วางใจ สมาชิกในทีมแต่ละคนสามารถสร้างความไว้วางใจผ่านความซื่อสัตย์ ความจริงใจ และความทุ่มเทกับความสัมพันธ์ในที่ทำงาน

การปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์ (Integrity)

สร้างสภาพแวดล้อมที่มีความไว้วางใจสูง (High-Trust) ที่ซึ่งพนักงานมุ่งเน้นไปที่สี่หลักของความน่าเชื่อถือ ได้แก่ ซื่อตรง เจตนารมณ์ ศักยภาพ และผลลัพธ์

การสร้างความสัมพันธ์

สร้างสภาพแวดล้อมที่มีความไว้วางใจสูง(High-Trust) ซึ่งพนักงานสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้น ส่งผลให้ทำงานเสร็จเร็วขึ้น

Free Guide

6 วิธีที่ผู้นำของคุณสามารถสร้างและหลีกเลี่ยงการทำลายความไว้วางใจ

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด 6 ประการที่ผู้จัดการและผู้บริหารของคุณสามารถใช้เพื่อสร้างความไว้วางใจทั่วทั้งองค์กรของคุณ

Free Webcast

Leading at the Speed of Trust®: 13 พฤติกรรมที่ช่วยเพิ่มความสัมพันธ์และความไว้วางใจ

ค้นพบพฤติกรรมที่จำเป็นต่อการจุดประกายความไว้เนื้อเชื่อใจ และกระบวนการที่ยกระดับความไว้วางใจในองค์กร

Customer Stories

ฟริโต-เลย์

เพิ่มความไว้วางใจ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เกินความคาดหมาย

ภาวะเศรษฐกิจถดถอย เงินเฟ้อ และสภาพอากาศที่คาดเดาไม่ได้ทำให้ราคาสินค้าในห่วงโซ่อุปทานของ ฟริโต-เลย์ เพิ่มขึ้นอย่างมาก พวกเขาต้องรีบเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจอย่างรวดเร็ว The Speed of Trust ® ได้เตรียมพวกเขาด้วยมุมมองใหม่และชุดทักษะในการจัดการผ่านช่วงเวลาที่คาดเดาไม่ได้เหล่านี้

เมืองโพรโว

การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมด้วยความไว้วางใจ

เมืองโพรโวกำลังประสบกับการเติบโตอย่างมากและการไหลเข้าของธุรกิจและการลงทุน ดูว่าพวกเขาเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของพวกเขาอย่างไรและรักษาโมเมนตัมเชิงบวกให้ดำเนินต่อไปด้วย The Speed of Trust®

อุตสาหกรรมยานยนต์

สู่ความเป็นเลิศได้เร็วขึ้น

องค์กรยานยนต์แห่งหนึ่งที่มีประสิทธิภาพสูงอยู่แล้ว ต้องการบรรลุศักยภาพสูงสุด ด้วยความช่วยเหลือจาก All Access Pass® ของ FranklinCovey ซีอีโอกล่าวว่าทีมงานมุ่งมั่นที่จะก้าวสู่เป็นเลิศและเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตของการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้น

The Power of the Journey

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ยั่งยืนมาจากภายในสู่ภายนอก สิ่งที่พวกเขาเป็น และวิธีที่เขามองโลก ส่งผลต่อวิธีที่พวกเขามีส่วนร่วมและนำผู้อื่น Impact Journeys รวมเนื้อหาพิเศษ ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยให้ผู้คนปรับเปลี่ยนทั้งวิธีคิดและพฤติกรรมของพวกเขา

ดูบางส่วนจาก Impact Journey

พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์

 • 01 Live-Online

  The 7 Habits of Highly Effective People®: Signature Edition 4.0

  เส้นทางสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนเป็นไปได้ เมื่อบุคคลสามารถเป็นผู้นำตนเองที่มีประสิทธิผล มีพลังโน้มน้าวใจ สร้างการมีส่วนร่วมและร่วมมือกับผู้อื่นได้ ตลอดจนปรับปรุงและรักษาทักษะต่างๆ ให้ยอดเยี่ยมอยู่เสมอ

  ระยะเวลา: 2-3 วัน

 • 02 InSights

  สมองของคุณ และความอคติ

  ทุกคนมีอคติ: บางคนรู้ตัวในขณะที่คนอื่นไม่รู้ตัว ทุกอคติส่งผลกระทบต่อโลกของเราอย่างลึกซึ้ง

  ระยะเวลา: 10 นาที

 • 03 Jhana

  5 วิธีในการเพิ่มความฉลาดทางอารมณ์ของคุณ

  EQ คืออะไร? แล้วเราจะมีมันได้อย่างไร?

  ระยะเวลา: 5 นาที

 • 04 Excelerators

  ทางเลือกที่ 1: เน้นทำสิ่งสำคัญ – รู้ทันสิ่งเร่งด่วน

  ทางเลือกที่ 1 จะช่วยคุณกลั่นกรองสิ่งสำคัญที่จำเป็นต้องทำ ออกจากสิ่งที่เบี่ยงเบนความสนใจต่างๆ เพื่อสามารถมุ่งเน้นกับการ ทำสิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริง

  ระยะเวลา: 30-60 นาที

 • 05 Excelerators

  การหล่อเลี้ยงคอนเนกชัน

  เมื่อเราปลูกฝังความสัมพันธ์ที่มีความหมายเท่านั้น เราจึงจะมองข้ามอคติและเห็นคุณค่าของผู้คนรอบตัวเรา การสร้างสายสัมพันธ์ต้องการความสมดุลระหว่างความสนใจใคร่รู้และการเอาใจใส่

  ระยะเวลา: 30-60 นาที

 • 06 Jhana

  ยุ่งเกินกว่าจะรักษาความสัมพันธ์

  การจัดการความสัมพันธ์เป็นเรื่องท้าทาย ใช้เนื้อหานี้เพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นรักษา และสมานความสัมพันธ์

  ระยะเวลา: 5 นาที

ช่วยองค์กรของคุณสร้างวัฒนธรรมแห่งความไว้วางใจ

ติดต่อ “แพคริม”
ตัวแทนแต่ผู้เดียวในประเทศไทยของ FranklinCovey

โทร. 02 728 0200
info@pacrimgroup.com
www.pacrimgroup.com
Facebook | LINE | LinkedIn

ต้องการให้ติดต่อกลับ

Request a Demo